Ta brskalnik ni podprt, zato nekatere funkcije ne bodo delovale.

Osnove Elektrodinamike

Številski sistemi

 • Dvojiški (binarni) {0,1}
 • Desetiški (decimalni, dekadni) {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
 • Osmiški (oktalni) {0,1,2,3,4,5,6,7}
 • Šestnajstiški (heksadecimalni) {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}

Desetiško v Dvojiško (10) → (2)

300(10) =

300:2 = 150 ostanek	0
150:2 = 75  ostanek	0
75:2  = 37  ostanek	1
37:2  = 18  ostanek	1
18:2  = 9  ostanek	0
9:2  = 4  ostanek	1
4:2  = 2  ostanek	0
2:2  = 1  ostanek	0
1:2  = 0  ostanek	1

300(10) = 100101100(2)

Dvojiško v Desetiško (2) → (10)

100101100(2) =

Začneš s številko na desni, ki je \(2^0\), naslednja je \(2^1\), potem \(2^3\) in tako naprej.

0 * 2^0 = 0 * 1  = 0
0 * 2^1 = 0 * 2  = 0
1 * 2^2 = 1 * 4  = 4
1 * 2^3 = 1 * 8  = 8
0 * 2^4 = 0 * 16  = 0
1 * 2^5 = 1 * 32  = 32
0 * 2^6 = 0 * 64  = 0
0 * 2^7 = 0 * 128 = 0
1 * 2^8 = 1 * 256 = 256

Na koncu samo sešteješ vse produkte.

100101100(2) = 300(10)

Desetiško v Osmiško (10) → (8)

300(10) =

300:8 = 37  ostanek = 4
37:8 = 4  ostanek = 5
4:8  = 0  ostanek = 4

300(10) = 454(8)

Osmiško v Desetiško (8) → (10)

454(8) =

 4 * 8^2 + 5 * 8^1 + 4 * 8^0 =
= 4 * 64 + 5 * 8  + 4 * 1  =
= 256 + 44 =
= 300

454(8) = 300(10)

Desetiško v Šestnajstiško (10) → (16)

300(10) =

300:16 = 18 ostanek 12  = C
18:16 = 1 ostanek 2  = 2
1:16  = 0 ostanek 1  = 1

Rezultat se prebere od spodaj navzgor.

300(10) = 12C(16)

Šestnajstiško v Desetiško (16) → (10)

12C(16) =

 1 * 16^2 + 2 * 16^1 + 12 * 16^0
= 256 + 32 + 12
= 300

12C(16) = 300(10)

bonus: 16v2, 2v16, 2v8 in 8v2

Logične funkcije

Negacija

\(x\) \(y\)
0 1
1 0

Konjunkcija

Druge možne notacije so z znakom & in ^.

$$x_1 \phantom{a} x_2$$ $$x_1 \times{ x_2 }$$
0  0 0
0  1 0
1  0 0
1  1 1

Disjunkcija

Druga možna notacija je z znakom ˅.

$$x_1 \phantom{a} x_2$$ $$ x_1 + x_2 $$
0  0 0
0  1 1
1  0 1
1  1 1

Zakonitosti

Zakon o zamenjavi

Zakon o združevanju

Zakon o združevanju

Zakon o združevanju 2

Zakon o razčlenjevanju

Teoremi

Teoremi

$$ x_1 \phantom{a} x_2 $$ $$ \overline{x_1} \phantom{a} \overline{x_2} $$ \(x_1 \cdot x_2\) \(\overline{x_1}\cdot\overline{x_2}\) \(\overline{x_1 \cdot x_2}\) \(x_1 + x_2\) \(\overline{x_1} + \overline{x_2}\) \(\overline{x_1 + x_2}\)
0  0 1  1 0 1 1 0 1 1
0  1 1  0 0 0 1 1 1 0
1  0 0  1 0 0 1 1 1 0
1  1 0  0 1 0 0 1 0 0

Četrti in osmi stolpec sta si enaka, tako kot tudi peti in sedmi stolpec.

Antivalenca

Ekskluzivna ALI vrata (EX-OR vrata)

slika EX-OR vrat

\(x_1 \phantom{a} x_2\) \(y\)
0  0 0
0  1 1
1  0 1
1  1 0

Izhod je 1 takrat, ko sta na vhodih različni vrednosti.

\(x_1 \phantom{a} x_2 \phantom{a} x_3\) \(y\)
0  0  0 0
0  0  1 1
0  1  0 1
0  1  1 0
1  0  0 1
1  0  1 0
1  1  0 0
1  1  1 1

Ko je liho število enic je y = 1.

Ekvivalenca

Ekskluzivna NE-ali vrata (EX-NOR gate)

slika vrat

\(x_1 \phantom{a} x_2\) \(y\)
0  0 1
0  1 0
1  0 0
1  1 1

Izhod je ena kadar sta vhodni vrednosti enaki.

\(x_1 \phantom{a} x_2 \phantom{a} x_3\) \(y\)
0  0  0 0
0  0  1 1
0  1  0 1
0  1  1 0
1  0  0 1
1  0  1 0
1  1  0 0
1  1  1 1

Ta tabela je enaka kot EX-OR.

STIKALA

Delovno stikalo

delovno stikalo

 • Vklopi = tok teče skozi
 • Izklopi = ni toka

Mirovno stikalo

mirovno stikalo

 • Izklopi = tok teče skozi
 • Vklopi = ni toka

Menjalno stikalo

menjalno stikalo

 • Vklopi = tok po eni poti
 • Izklopi = tok po drugi poti

LOGIČNA VRATA S STIKALI

Negator

Negator

ALI vrata

ALI vrata

IN vrata

IN vrata

NE-IN vrata

NE-IN vrata

NE-ALI vrata

NE-ALI vrata

EX-OR vrata

EX-OR vrata

EX-NOR vrata

EX-NOR vrata

vaje realiziranja vezij

in risanja teh vezij v raznih

diagramskih stilih

LOGIČNA VEZJA

 • KOMBINACIJSKA VEZJA: Stanje izhoda je odvisno samo od trenutne kombinacije stanj vhodnih spremenljivk.
 • SEŠTEVALNIK: je vezje, ki tvori vsoto dveh binarnih števil
 • POLOVIČNI SEŠTEVALNIK: sešteje dve enomestni števili (binarni)

1171 words