Ta brskalnik ni podprt, zato nekatere funkcije ne bodo delovale.

Fizika

Električni tok (I)

Razlaga zadev

Električni tok merimo v Amperih (A). Električni naboj je označen s črko e in njegova enota je Columb (C). Čas je označen s črko t. \(\mathbb{Z}\) je realno število. \(\mathrm{e_0}\) je osnovni naboj.

Amper sekunda in Columb sta enaki enoti - \(\mathrm{1As = C}\).


Vaja 1: izračunaj čas

Treba najt kaj je navodilo naloge da ni tko pusto “izračunaj čas” …


Vaja 2: izračunaj število elektronov, ki preteče v 1s

Začnemo z enačbo za izračunat električni tok (I).

Potem jo obrnemo, da dobimo enačbo za \(\mathbb{Z}\)


Vaje: učbenik “Svet elektronov in atomov 3” stran 62 - naloge 1 - 8Električna napetost (U)

A je delo (merimo ga v Joulih - J). F je sila in s je pot.

V drugi enačbi je m = masa in a = pospešek (merjen v m/s2).

Električno delo: 1 Volt = 1 Joul na Amper sekundo


Kirchhoffova zakona

Iz Wikipedije

1. Kirchhoffov zakon TOKOVNEGA VOZLIŠČA

Vsota tokov, ki pritekajo v neko vozlišče v električnem krogu, je enaka vsoti tokov, ki iz tega vozlišča odtekajo, ali drugače povedano, vsota tokov v vozlišču je enaka 0.

Bolj strokovno povedano: I. Kirchhoffov izrek pravi, da je pri vzporedni vezavi uporov na vseh uporih napetost enaka, tok vira pa se razdeli na posamezne upore.

Prvi Kirchhoffov izrek

2. Kirchhoffov zakon NAPETOSTNE ZANKE

V sklenjeni tokovni zanki je vsota padcev napetosti na vseh elementih v zanki enaka vsoti napetosti na vseh izvirih napetosti, ki nastopajo v zanki, ali drugače povedano, razlika električnih potencialov v zanki pri zaporedni vezavi upornikov je enaka 0.

Drugi Kirchhoffov izrekOhmov zakon

Ohmov zakon pravi da je tok skozi upornik pri stalni temperaturi premo sorazmeren napetosti med priključkoma upornika.
 • električni tok (I) ✔
 • električna napetost (U) ✔
 • električno delo ✔
 • ohmov zakon
 • vezava uporov
  • zaporedno
  • vzporedno
 • merlini obseg ampermetra
 • merilni obseg voltmetra
 • kompenzacijsko merjenje napetosti
 • ohmov zakon za generator
 • notranji upor baterije
 • elektrostatika
 • električno polje
 • električna napetost (spet?)
 • kondenzator
  • vezava kondenzatorja
 • gibanje
  • sila
 • gibanje naelektrenih delcev v električnem polju
  • dioda
  • trioda
  • elektronski top
 • sila na vodnik
 • magnetno polje

Strani 99, 103 in 104 vse naloge.

F je sila, I je tok, l je dolžina žice in B je jakost magnetnega polja.


Vaja: elektromotor s tuljavo v magnetnem polju

Slika tuljave v magnetnem polju

Imamo elektronsko tuljavo kot na skici. Stranica a je dolga 15 cm in b 8cm. Ima 50 navojev in skozi teče tok 1,2 Ampera. Gostota magnetnega polja je 0,8T. Vrti se s 1500 vrtljaji na minuto.

Najprej izračunamo M. Enačba za M od enega navoja je:

Za celoten M od vseh 50 navojev:


Transformator

Uporablja se za prenos elektrike na velike razdalje.


852 words