Ta brskalnik ni podprt, zato nekatere funkcije ne bodo delovale.

Slovenščina

Vsebina:


Sklanjatve

Sklanjatve moških in ženskih imen


Sklanjatve + posebnosti sklanjatev

(Vse sklanjatve in vse njihove posebnosti)

Sklanjatve določenih posebnih primerov

dejmo reč


Jezik sredstvo sporazumevanja

Slo je živi jeik, vsak dan se ga uporablja

Mrtvi jezik npr latinščina

Umetni s točno določenim namenom nastane

Besedni jezik ga govorimo in pišemo

Nebesedni jezik mimik, kretnje, slike, dogovorjeni znaki npr. prometni znaki

Slovenščina je lahko

 • materni jezik
 • državni jezik
 • drugi jezik
 • tuji jezik
 • uradni jezik

Knjižni jezik - pravila ki so v slovnici, SSKJ, pravopis

zborni ga beremo, redko gdaj pišemo

Knjižno pogovorni govorimo se trudimo upoštevat pravila

Prostorske zvrsti

 • pokrajinsko pogovorni jezik - govorijo ga ljudje pred. v mestih
 • narečja - govorijo jih ljudje s podeželja (50 narečij)

primorska, koroška, štajerska, rovtarska, panonska, dolenjska


Beseda

Osnovna enota jezika, sestavljena iz črk / glasov, ima pomen (en ali več).

Odnosi med besedami

 • sopomenke (kolo - bicikel)
 • Protipomenke (dober - slab)
 • Nadpomenke (drevo - smreka)
 • Besedna družina (slika, slikar, slikati)
 • Tematsko polje - (šola, kemik, tabla, zvezek…)

Slogovna vrednost besed

Slogovno zaznamovane besede

 • čustveno zaznamovane
  • ljubkovalne besede (pikica, srček, atek)
  • slabšalne besede (afna, bumbar)
  • ironične besede (ti si pa res pameten)
 • zvrstno zaznamovane
  • pogovorne in nižjepogovorne besede (punca, fejst)
  • narečne besede (katerega, kapulja)
  • slengovske besede (hudo, ful, kul)
  • žargonske besede (šraufnciger, zašvasati)
  • publicistične besede (okrogla miza, širša javnost)
 • časovno zaznamovane
  • nove besede ali neologizmi (zgoščenka, različica)
  • starinske besede ali arhaizmi (bukvar)