Ta brskalnik ni podprt, zato nekatere funkcije ne bodo delovale.

TEORIJA

Spremenljivke - int, Long, String, boolean, double, char.

void setup() {
  vhodi, izhodi -> pinMode(pin, mode)
  // mode = INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP
}

void loop() {
  // program
  digitalRead(pin);
  digitalWrite(pin, val); // val = LOW, HIGH
  delay(1000) // time in ms (1000ms = 1s)
}

Vaja 1

Dioda ki utripa

int dioda = 4;

void setup() {
  pinMode(dioda, OUTPUT)
}

void loop() {
  digitalWrite(dioda, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(dioda, LOW);
  delay(500);
}

UMN preverjanje rešitev (zna bit uporabno za test samo hoi znat kaj bo dau novega not oz kako bo zakomplicirau zadevo … ce bo).


PRAKSA

Arduino - Gumb

Gumb

 • Push down button ali gumb na pritisk je eden izmed najbolj uporabljenih komponent v svetu nasploh
 • Gumb je večino časa v stanju LOW – brez napajanja, ob pritisku vzpostavimo kratek stik med 5V ter digitalnem vhodu na Arduinu.

Povezava

 • Spodnja leva nogica se povezuje na 5V napajanje (RDEČA)
 • Spodnja desna na rezistor povezan na GND (ČRNA)
 • Vzporedna nogica je povezana na izbrani digitalni vhod (MODRA)

Slika

Branje Stanja Gumba

 • Gumb uporabimo za pošiljanje signalov, ki posledično aktivirajo funkcijo – zaporedje ukazov v programu.
 • Poznamo več različnih načinov branja signala, najbolj pogost je z definiranjem spremenljivke »stanjegumba«, katero izvaja branje vhoda – digitalRead, ob pritisku se vrednost 0 spremeni v 1 in sproži ukaz.
 • Preverjanje lahko izvajamo z IF stavkom.

Možne Napake Pri Branju

 • 1. Zamujena prekinitev
 • Kadar ima koda izvajanja več funkcij – metod, skozi katere se program vrti (loopa), obstaja možnost, da bo GUMB pritisnjen ob izvajanju določene funkcije in ne točno ob branju stanja

Denoiser – Debouncer

 • 2. bouncer – ob pritisku na gumb, se membrana znotraj gumba zatrese večkrat na sekundo. V določenih primerih se lahko zgodi, da je število tresljajev sodo, takrat je izhodni signal GND.
 • Pojavu, ko pride do šum-motnja oz. napačne interpretacije pritiska gumba pravimo noise.

Prikazovalnik – delovanje

 • Proces pisanja na LCD prikazovalnik poteka tako, da prenesemo podatke o neki obliki – pisavi, katero želimo prikazati v register ter vnesti navodila kako te podatke prikazati.
 • Ker si želimo olajšati pisanje uporabimo LiquidCrystal knjižnico – library, katera nam olajša uporabo.

Povezave – izhodi na LCDju

 • Pin register select (RS) kontrolira kam v LCD-jev spomin bomo zapisovali vrednosti,
 • Uporabljaš lahko data register, ki izpiše kar napišemo vanj ali instruction register, kamor LCD pogleda, kaj narediti naslednje,
 • Bralno pisalni pin – READ WRITE (R/W),
 • Enable pin Kateri omogoča pisanje v register,
 • 8 podatkovnih pinov (D0 – D7). Stanja omejenih priključkov, zapišejo bite (0 ali 1), katere shranjujemo v register ko pišemo na zaslon,
 • Kontrast displeja – PIN(vo),
 • Napajanje(+5V ter Gnd),
 • LED Backlight – osvetlitev ozadja (bklt+ and Bklt-)

Povezave

Slika

Slika

Potenciameter

 • Potenciameter je povezan na +, - ter analogni vhod.
 • Z obračanjem ročice, spremenimo upor med poloma.
 • V skrajno desni poziciji je potenciameter povezan zgolj na GND, tako da izpisuje vrednost 0, kadar ga zarotiramo za 360 stopinj v skrajno levo pozicijo je povezan z 5V, kar beremo kot 1023.
 • Vmesna stanja branja – analogRead() vrne vrednost med 0 in 1023, v odvisnosti od voltaže, katero dosega.

Programska koda

#include <LiquidCrystal.h> 

556 words