Ta brskalnik ni podprt, zato nekatere funkcije ne bodo delovale.

Uporaba Mikroprocesorskih Naprav

UMN

Spremenljivke - int, Long, String, boolean, double, char.

void setup() {
  vhodi, izhodi -> pinMode(pin, mode)
  // mode = INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP
}

void loop() {
  // program
  digitalRead(pin);
  digitalWrite(pin, val); // val = LOW, HIGH
  delay(1000) // time in ms (1000ms = 1s)
}

Vaja 1

Dioda ki utripa

int dioda = 4;

void setup() {
  pinMode(dioda, OUTPUT)
}

void loop() {
  digitalWrite(dioda, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(dioda, LOW);
  delay(500);
}